AMA Recap: Gate.io Türkiye x Clearpool — Turkish Edition

The first AMA since Clearpool’s public sale took place in the Gate.io Turkish telegram chat. There were more than three thousand Gate.io community members online at the time.

A tweet promoting the event:

Join the Gate.io Telegram chat to stay up-to-date with the latest in the cryptosphere, especially if you want to be in the know about their latest projects and listings on Gate.io.

Click below to join Gate’s Turkish Telegram channel:

Gate.io Community AMA Recap

Süloçyüs // Asla İlk olarak Özelden Yazmam:

ARKADAŞLAR CLEARPOOL İLE AMA ETKİNLİĞİMİZ BAŞLAMAK ÜZERE. Etkinliğin ilk kısmında sohbeti kapatacağız ve konuklarımıza bir kaç soru soracağız. İkinci kısımda sizlerin sorularınızı alabilmek için sohbet açılacak ve konuklarımız sorularınıza cevap verecek.

OUR AMA EVENT WITH CLEARPOOL IS ABOUT TO START. In the first part of the event, we will close the chat and ask our guests a few questions. In the second part, the conversation will be opened to receive your questions, and our guests will answer your questions.

First of all, thank you for accepting our invitation. Welcome Jakob Kronbichler.

Jakob Clearpool: Hello everyone, happy Turkey national day guys! //Merhaba herkese, Cumhuriyet Bayramınızı kutlarım.

I love Turkey I used to go to Istanbul quite some times. One of my favourite cities in the world! // Türkiye’yi seviyorum Eskiden İstanbul’a çok giderdim. Favori şehirlerimden birisi.

Süloçyüs // Asla İlk olarak Özelden Yazmam:

They say the heart of the world is under the Bosphorus of Istanbul :) // Dünyanın Kalbi boğazın altında derler

O zaman sorularla başlayalım, sabırla bizi bekleyen çok sayıda meraklı kullanıcı olduğundan eminim

1. Kendinizi ve ekibinizin çekirdek üyelerini tanıtır mısınız? // Please introduce yourself and the core members of your team?

I am one of the Co-founders and Chief Commercial Officer at Clearpool. I am the startup guy in the founding team. Previously I helped scale two marketplace ventures for an internet incubator called Rocket Internet. Both companies (Foodpanda and Jumia) saw rapid growth and went from inception to IPO in a few years. Afterward, I was in Fintech, a digital bank, and alternative lending. Being involved in Crypto already for a few years personally, when Defi platforms like Compound came out, I realized I wanted to get into Crypto and DeFi full time.

Benim adım Jakob Clearpool Kurucu Ortağı ve Ticaretten Sorumlu Başkanıyım. Ben kurucu ekipteki startup adamıyım. Daha önce, Rocket Internet adlı bir internet inkübatörü için iki pazaryeri girişimini ölçeklendirmeye yardım ettim. Her iki şirket de (Foodpanda ve Jumia) hızlı bir büyüme gördü ve kuruluşundan birkaç yıl sonra halka arz edildi. Fintech tutkumun peşinden gittim ve yine alternatif kredi veren bir Neobank’a katıldım. Kişisel olarak birkaç yıldır Crypto’ya dahil oldum, Crypto ve DeFi’ye tam zamanlı girmek istediğimi fark etmemi sağlayan Compound gibi platformlarla DeFi’nin yükselişiydi.

Clearpool was initially founded by my CEO Rob and ex-colleague, Alessio Quaglini, who used to be a bank colleague. Rob has a solid background in traditional financial markets; he spent 12 years working in capital markets as a trader. Alessio is the CEO of Hex Trust, one of the leading digital asset custodians in Asia and a very close partner of Clearpool.

Clearpool başlangıçta CEO’m Rob ve onun eski meslektaşı ve eskiden bir bankada çalışan Alessio Quaglini tarafından kuruldu. Rob, geleneksel finans piyasalarında çok güçlü bir geçmişe sahiptir, 12 yılını sermaye piyasalarında tüccar olarak çalışarak geçirdi. Ve 2015'ten beri zaten kriptoyla ilgileniyor. Alessio, Asya’nın önde gelen dijital varlık saklama şirketlerinden biri olan Hex Trust’ın CEO’su ve Clearpool’un çok yakın ortağı.

Our CTO, Pavel, and his team of developers are highly experienced blockchain developers, having previously worked on Ethereum projects. Vadim is our product owner; he is also very experienced in blockchain and crypto. We have some great advisors with who we work closely, including Alessio, who I mentioned earlier, and some of his senior team members at Hex Trust.

CTO’muz Pavel ve geliştiricilerden oluşan ekibi, daha önce birden fazla Ethereum projesinde çalışmış ve ayrıca ETH Waterloo gibi çeşitli Ethereum hackathonlarında kazananlar olan son derece deneyimli blok zinciri geliştiricileridir. Ürün sahibimiz Vadim, blockchain ve kripto konusunda da oldukça deneyimli. Daha önce bahsettiğim Alessio ve Hex Trust’taki bazı kıdemli ekip üyeleri de dahil olmak üzere yakın çalıştığımız bazı harika danışmanlarımız var.

2. Describe what is Clearpool? // Clearpool’u tanımlar mısınız?

Clearpool is a decentralized capital markets ecosystem. We initially set out to solve the problem of overcollateralization in DeFi borrowing and then built the project around our solution to that problem.

Clearpool, merkezi olmayan bir sermaye piyasası ekosistemidir. Başlangıçta DeFi borçlanmasındaki aşırı teminatlandırma sorununu çözmek için yola çıktık ve ardından projeyi bu soruna yönelik çözümümüz etrafında inşa ettik.

To solve this problem, you have to remove the concept of collateral and replace it with counterparty risk. When you introduce counterparty risk, you must give lenders the tools to quantify, manage and hedge that risk.

Bu sorunu çözmek için teminat kavramını ortadan kaldırmanız ve karşı taraf riski ile değiştirmeniz gerekir. Karşı taraf riskini devreye soktuğunuzda, borç verenlere bu riski ölçmek, yönetmek ve riskten korunmak için ihtiyaç duydukları araçları vermeniz önemlidir.

So Clearpool goes beyond the concept of just lending and borrowing; we provide solutions for borrowers’ credit scoring through risk management and hedging solutions for lenders, as well as giving institutional borrowers access to that much-needed uncollateralized liquidity.

Bu nedenle Clearpool, sadece borç verme ve borç alma kavramının ötesine geçerek, borç verenlerin kredi notu için risk yönetimi ve borç verenler için riskten korunma çözümlerine kadar çözümler sunarken, kurumsal borçlulara çok ihtiyaç duyulan teminatsız likiditeye erişim sağlar.

This also presents very attractive opportunities to DeFi lenders, with much higher interest rates to compensate for risk, enhanced with bonus LP rewards paid in our native token CPOOL. Clearpool essentially disintermediates the entire capital markets system and paves the way for a paradigm shift in how institutions will borrow capital in the future. With DeFi, we are already witnessing a massive flow of money from TradFi, and Clearpool has the potential to multiply this exponentially.

Bu aynı zamanda, yerel token CPOOL’umuzda ödenen bonus LP ödülleriyle zenginleştirilen, riski telafi etmek için çok daha yüksek faiz oranlarıyla DeFi kredi verenlere çok cazip fırsatlar sunuyor. Clearpool, esasen tüm sermaye piyasası sisteminin aracılığını ortadan kaldırır ve kurumların gelecekte nasıl sermaye ödünç alacağı konusunda bir paradigma değişikliğinin yolunu açar. DeFi ile zaten TradFi’den büyük bir sermaye akışına tanık oluyoruz ve Clearpool bunu katlanarak artırma potansiyeline sahip.

3. How can retail investors get involved in this project? // Perakende yatırımcılar bu projeye nasıl dahil olabilir?

Clearpool allows retail investors to participate in some types of investment opportunities in TradFi are typically only available to institutions or HNWIs. The institutional borrowers on Clearpool, such as very successful hedge funds and trading companies, generate huge returns and, therefore, pay higher interest rates for unsecured liquidity.

Clearpool, perakende yatırımcıların TradFi’de tipik olarak sadece kurumlar veya HNWI’ler için mevcut olan bazı yatırım fırsatları türlerine katılmalarına izin verir. Clearpool’daki çok başarılı hedge fonları ve ticaret şirketleri gibi kurumsal borçlular büyük getiriler sağlarlar ve bu nedenle teminatsız likidite için daha yüksek faiz oranları ödeyebilirler.

Lenders on Clearpool, therefore, get to participate in the success of these firms’ strategies by lending to them and receiving the higher rates of interest and the additional bonus rewards paid in the native CPOOL token, which boosts overall APYs to very attractive levels. There are also opportunities for CPOOL holders to earn even more rewards through staking and voting. Overall, there are many ways that retail investors can interact and earn on the protocol.

Bu nedenle Clearpool’daki LP’ler, bu firmaların stratejilerinin başarısına, onlara borç vererek ve daha yüksek faiz oranlarını ve yerel CPOOL tokenında ödenen ek ödülleri alarak, genel APY(yatırım getiri oranı)’leri çok çekici seviyelere yükselterek katılırlar. CPOOL sahipleri için stake etme ve oylama yoluyla daha da fazla ödül kazanma fırsatları da vardır, bu nedenle genel olarak perakende yatırımcılarının protokol üzerinden etkileşimde bulunabileceği ve kazanabileceği birçok yol vardır.

4. How does Clearpool secure users’ assets? And how will you deal with the regulatory and compliance policies? // Clearpool, kullanıcıların varlıklarını nasıl güvence altına alır? Ve düzenleyici ve uyum politikalarıyla nasıl başa çıkacaksınız?

Clearpool’s Turkish Telegram channel:

Before answering this question, I wanted to tell everyone that we have just started a TURKEY CLEARPOOL CHANNEL, please everyone join: https://t.me/ClearpoolTurkish

Bu soruyu cevaplamadan önce herkese bir TÜRKİYE CLEARPOOL KANALI açtığımızı söylemek istedim, lütfen herkes katılsın: https://t.me/ClearpoolTurkish

🔥🔥🔥CLEARPOOL TURKEY 🚀🚀🚀

Clearpool has partnered with Hex Trust, Asia’s leading digital asset custodian. Hex will be providing custody and transaction monitoring services to Clearpool and its users. Hex is licensed and regulated in Hong Kong and Singapore, so they bring a great deal of expertise regarding regulatory and compliance policies. Along with Hex, Clearpool has developed a proof of identity and KYC system, which allows us to verify our borrowers’ identity and KYC status.

Clearpool, Asya’nın önde gelen dijital varlık saklama kuruluşu Hex Trust ile ortaklık kurdu. Hex, Clearpool ve kullanıcılarına saklama ve işlem izleme hizmetleri sağlayacak. Hex, hem Hong Kong’da hem de Singapur’da lisanslıdır ve denetlenmektedir, bu nedenle düzenleme ve uyumluluk politikaları söz konusu olduğunda çok fazla uzmanlık getiriyorlar. Clearpool, Hex ile birlikte, borçlularımızın kimliğini ve KYC durumunu doğrulamamızı sağlayan bir kimlik kanıtı ve KYC sistemi geliştirdi.

Having a close partnership with a company like Hex shows that Clearpool has the foresight to operate in a compliant manner while at the same time leveraging the benefits of cryptography and decentralization. Our long-term goal is to attract significant market share from TradFi and make Clearpool the primary place for the issuance of on-chain debt; the partnership with Hex will help us achieve this vision.

Hex gibi bir şirketle yakın bir ortaklığa sahip olmak, Clearpool’un uyumlu bir şekilde çalışmak için öngörüye sahip olduğunu ve aynı zamanda kriptografi ve ademi merkeziyetçiliğin faydalarından yararlandığını gösteriyor. TradFi’den önemli bir pazar payı çekmek ve Clearpool’u zincir üstü borç ihracı için birincil yer haline getirmek uzun vadeli hedefimizdir, Hex ile ortaklık bu vizyonu gerçekleştirmemize yardımcı olacaktır.

5. What is the next step after the IDO? Is there anything else investors can look forward to? // IDO’dan sonraki adım nedir? Yatırımcıların dört gözle bekleyebileceği başka bir şey var mı?

Long-term CPOOL holders and stakers will have the best opportunities on Clearpool in the future.

Uzun vadeli CPOOL sahipleri, gelecekte Clearpool’da en iyi fırsatlara sahip olacaklar.

Gate has some great staking programs with 100% APR. We are also launching our liquidity provision reward program on Uniswap V3 in the coming days.

Gate’in %100 APR ile bazı harika stake programları var. Önümüzdeki günlerde Uniswap V3'te likidite sağlama ödül programımızı da başlatıyoruz.

Immediately after the IDO, our pre-staking program will be available on various platforms; this will give CPOOL holders fantastic opportunities to increase their holdings as we approach the mainnet launch. Keep an eye out for an announcement on this.

IDO’dan hemen sonra ön-stake programımız çeşitli platformlarda kullanıma sunulacak, bu, CPOOL sahiplerine ana ağ lansmanına yaklaşırken varlıklarını artırmak için harika fırsatlar sunacak. Bununla ilgili duyurular için takipte kalın.

Clearpool allows retail investors to participate in some types of investment opportunities in TradFi are typically only available to institutions or HNWIs. The institutional borrowers on Clearpool, such as very successful hedge funds and trading companies, generate huge returns and, therefore, pay higher interest rates for unsecured liquidity. LPs on Clearpool, therefore, get to participate in the success of these firms’ strategies by lending to them and receiving higher rates of interest.

Clearpool, perakende yatırımcıların TradFi’de tipik olarak sadece kurumlar veya HNWI’ler için mevcut olan bazı yatırım fırsatları türlerine katılmalarına izin verir. Clearpool’daki çok başarılı hedge fonları ve ticaret şirketleri gibi kurumsal borçlular büyük getiriler sağlarlar ve bu nedenle teminatsız likidite için daha yüksek faiz oranları ödeyebilirler. Bu nedenle Clearpool’daki LP’ler, onlara borç vererek ve daha yüksek faiz oranlarını alarak bu firmaların stratejilerinin başarısına katılırlar.

Additional bonus rewards paid in the native CPOOL token will boost overall APYs to very attractive levels, especially for long-term holders and stakers. This will make Clearpool one of the most attractive venues in DeFi for lenders and investors.

Yerel CPOOL tokenında ödenen ek bonus ödülleri, özellikle uzun vadeli tutanlar için genel APY(yıllık getiri oranı)’leri çok çekici seviyelere yükseltecektir. Bu, Clearpool’u borç verenler ve yatırımcılar için DeFi’deki en çekici mekanlardan biri haline getirecek.

Thanks for your answers, it was very informative and quick . If it is okay for you, now it’s time for users’ questions. // Cevapların için teşekkürler, gayet aydınlatıcıydı. Senin içinde uygunsa şimdi kullanıcı sorularının zamanı geldi.

Telegram Community Questions

Arkadaşlar etkinliğimizin ilk kısmı bitti. Şimdi sorularınızı almak için sohbeti açacağız, lütfen tek bir paragrafta ingilizce olarak sorunuzu yazın.

Guys, the first part of our event is over. We will open the chat to get your questions, and please write your question in English in one paragraph.

Houdini Crypto: You have received great investments from Sequoia Capital and other well-known investors. Sequoia Capital is famous for the “unicorns” it invests in. How did you achieve this?

Jakob: Sequoia has started to invest in Crypto recently but realized the massive potential. It is a great validation for us to have top crypto native investors and support from one of the most reputable general tech investors.

Sequoia, son zamanlarda Crypto’ya yatırım yapmaya başladı ve büyük potansiyeli fark etti. Yalnızca en iyi kripto yerli yatırımcılara sahip olmak değil, aynı zamanda en saygın genel teknoloji yatırımcılarından birinin desteğine sahip olmak bizim için harika bir doğrulama.

The market for unsecured lending is enormous and currently massively underserved in Crypto.

Teminatsız borç verme pazarı çok büyük ve şu anda Crypto’da bu konuda çok fazla hizmet yok.

Hakan Özmen: What are the competitive advantages of your project? What advantages do you have over competitors? What would be your project secure most similar contender in the market today in terms of scalability, security, features, and adaptability?

Jakob: Compared to similar projects, we are introducing continuous pools and dynamic interest rates to unsecured lending. This will lead to an interest rate and pool size driven by actual demand and supply. Both lenders and borrowers have the flexibility at any point in time to increase and decrease their exposure.

Dışarıdaki benzer projelerle karşılaştırıldığında, teminatsız kredilere sürekli havuzlar ve dinamik faiz oranları getiriyoruz. Bu, fiili talep ve arz tarafından yönlendirilen bir faiz oranı ve havuz büyüklüğüne yol açacaktır. Hem borç verenler hem de borç alanlar, risklerini artırmak ve azaltmak için herhangi bir zamanda esnekliğe sahiptir.

Faruk: May we know which partners you have now? And which partners will you be heading to in the future for your ecosystem?

Jakob: We have a lot of top trading firms committed to open pools like Amber, Wintermute, Folkvang, and many more.

Jakob: We have carefully chosen our investors and made sure they are aligned with our mission. We have carefully selected each investor and made sure that they bring something to the table.

Yatırımcılarımızı özenle seçtik ve misyonumuza uygun olduklarından gerçekten emin olduk. Her yatırımcıyı özenle seçtik ve masaya bir şeyler getirmelerini sağladık. Sequoia, Arrington, Wintermute ve daha birçok büyük yatırımcıya sahip olmaktan gurur duyuyoruz.

Overall it’s a great combination of VCs, partners (e.g., exchanges like Huobi or launchpads like Daomaker), and platform users (borrowers like Wintermute and Folkvang)

Genel olarak bu, VC’lerin, ortakların (örneğin Huobi gibi borsalar veya Daomaker gibi fırlatma rampaları) ve platform kullanıcılarının (Wintermute ve Folkvang gibi borçlular) harika bir birleşimidir.

Hoppe: Are you planning to promote your project in countries/regions where English is not good? Do you have a local community for them to understand your project better?

Jakob: Yes, this is why we focus on countries that have strong crypto communities, such as Vietnam, China, and TURKEY!!

Evet bu yüzden Vietnam, Çin ve tabii ki TÜRKİYE gibi güçlü kripto topluluklarına sahip ülkeler oluşturmaya odaklanıyoruz!!

Çağlar: Can high profits be achieved with low fees with Clearpool?

Jakob: Yes, mainly Liquidity providers (Lenders) will be incentivized with native tokens and liquidity provision rewards.

Evet, esas olarak Likidite sağlayıcıları (Borç Verenler) yerel tokenalrla ve likidite sağlama ödülleri yoluyla teşvik edilecektir.

Becoming a lender on Clearpool will be very lucrative, both for institutions but also smaller retail investors.

Clearpool’da borç veren olmak hem kurumlar hem de daha küçük perakende yatırımcılar için çok kazançlı olacaktır.

Wisniewski: What is the vision and mission of Your Project? What problems are you trying to solve? Do these problems remain unsolved with the existing public blockchains?

Jakob: We are trying to solve the issue of overcollateralisation and capital inefficiency that currently exists in DeFi and Crypto in general. Many Crypto firms are as creditworthy (often even more) as traditional firms, and therefore we believe that giving them access to liquidity to grow further is critical and necessary.

About Gate.io

Gate.io allows blockchain enthusiasts to trade and store assets in over 890 leading cryptocurrencies for over six million users from over 190 countries. The exchange offers spot, margin, futures, and contract trading in addition to DeFi products through Hipo DeFi, custodial services through Wallet.io, investments through Gate Labs, and its dedicated GateChain platform. The company also offers a wholly integrated suite of products such as its Startup IEO platform, NFT Magic Box marketplace, crypto loans, and more.

Website | Twitter | Telegram | Medium | Download iOS/Android App

About Clearpool

Clearpool is a decentralized capital markets ecosystem where institutional borrowers can access unsecured liquidity and where liquidity providers can earn attractive risk-adjusted returns.

The first decentralized dynamic marketplace for unsecured liquidity, where supply and demand always ensure each pool reaches a state of equilibrium in terms of size and interest rate.

A paradigm shift in how institutions borrow uncollateralized liquidity is upon us.

Website | Whitepaper | Telegram | Medium | Twitter | LinkedIn | YouTube

Join Our Newsletter for the Latest Clearpool Updates:

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Clearpool

Clearpool

Clearpool is a decentralized capital markets ecosystem, where institutions can borrow uncollateralized liquidity. Visit us here: https://clearpool.finance/